Werkwijze

Sinds de divan van Freud zijn er veel mogelijkheden. Ik werk met verschillende methoden. (Van de Korte Oplossingsgerichte Psychotherapie, Rationeel Emotieve Therapie, EMDR, EFT tot Mindfulness). Dit betekent dat ik als hulpverlener gericht ben op een behandeling die voor ieder persoonlijk het meest effectief en bevredigend is. Daarnaast kunnen beeldende middelen zoals tekenen of schilderen worden ingezet. De therapeutische mogelijkheden zijn er zowel voor u individueel als voor partners (relatietherapie).

Tarieven

Een individueel consult/intake kost € 98,-

Elke therapie-sessie duurt een uur.

Betaling geschiedt gelijk contant of per mobiel internetbankieren met je eigen mobile telefoon na afloop van de sessie. Hiervoor ontvang je een ontvangstbewijs. Deze nota kun je indienen bij je verzekeringsmaatschappij.
In overleg kan, bij uitzondering, een aangepast tarief of een betalingsregeling worden getroffen.
Soms is belastingaftrek mogelijk voor de gemaakte kosten.
De volgende regels zijn van toepassing:

Er kan op werkdagen tussen 08.00 – 20.00 uur worden gebeld voor het maken of veranderen van afspraken:
Tel. 0317 319 363 of 06 29 138 622.
Of een mail sturen naar info@sinderhoeve.nl.

Bij niet tijdig afzeggen, d.w.z. 24 uur van tevoren, wordt een consult in rekening gebracht, tenzij sprake is van ziekte of overmacht.

Vergoeding

Lees in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering zorgvuldig na of de kosten van psychologische hulp worden vergoed.
Belangrijk om te weten, in dit verband is de registratie bij:

 • NVPA: 104370
 • RBCZ: 301466R
 • NIP: 219218
 • KvK: 09158645

Voorwaarden

Op alle therapie/counseling en andere vormen van begeleiding zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Na elke sessie wordt gelijk afgerekend. Hiervoor ontvang je een betalingsbewijs. Deze nota -indien van toepassing- kun je opsturen naar uw verzekeringsmaatschappij.
 2. Een therapie-sessie kan worden opgenomen op audio. Het kan heel effectief zijn om een sessie na te luisteren. Indien je dit wenst, laat je dit mij van te voren weten.
 3. Alles wat je bespreekt met mij is vertrouwelijk, behalve in het geval dat blijkt dat je jezelf of anderen schade wilt berokkenen. In dat geval ben ik verplicht om dit kenbaar te maken aan derden (familie, huisarts, politie, crisisopvang).
 4. Een therapeut/counselor heeft een inspanningsverplichting en zal al haar professionaliteit inzetten om je probleem op te lossen. De therapeut/counselor heeft geen resultaatverplichting. Dit betekent dat je voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie/counseling, zelf verantwoordelijk bent, positief evenals negatief.
 5. Alle keuzes en beslissingen die je neemt, al dan niet onder invloed van de therapie/counseling, zijn voor je eigen rekening en verantwoordelijkheid.
  Heb je klachten over de manier waarop je geholpen wordt, bespreek dit eerst met mij. Is je ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je altijd een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de beroepsvereniging ABvC.
 6. Afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd. Anders moet je het consult gewoon betalen. Uitzondering is overmacht: ziekte en familieomstandigheden.

Wachttijd

Drukte is onvoorspelbaar. In dringende gevallen kan er altijd binnen een week een afspraak worden gemaakt. Ook voor iedereen die, wegens gezins- of werkverplichtingen, alleen ’s avonds kan afspreken.

Klachten

Heeft u klachten over de behandeling of over mij, dan is het raadzaam om dit direct persoonlijk te bespreken met mij. Als blijkt dat er geen passende oplossing wordt geboden voor uw onvrede, dan kunt u ook terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NVPA.