Supervisie

Wat is supervisie? Hoe werkt het? Hoe gaat dat? Wat heb je eraan?

Iedere vakman/-vrouw met cliënten ziet zichzelf geconfronteerd met onzekerheden en twijfels.
Wat is supervisie?
Supervisie is een methode voor professionals in helpende beroepen om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid op basis van zelfsturing. De supervisant heeft een grote inbreng en staat zelf aan het stuur van het supervisietraject.

Bij positieve supervisie draait het om het focussen op successen. Om wat er goed gaat en waarop verder gebouwd kan worden m.a.w. competenties vinden (wat doe je al goed?), vervolgens werken aan reflectie.

Hoe werkt het?

We gaan gedurende het supervisietraject in op de interactie tussen de hulpverlener en de cliënt. Op de vraag die de hulpverlener, de supervisant in dit geval inbrengt.
En dan: Op welke wijze kan de hulpverlener/counselor de kwaliteit van die interactie verbeteren?

Hoe gaat dat?

We gaan op zoek naar mogelijkheden om patronen te doorbreken, omgaan met weerstand. Behulpzaam is daarbij transparantie en

Wat heb je eraan?

In alle gevallen komen veranderingsprocessen op gang en worden hulpverleners gemotiveerd om tot verbeteringen te komen: persoonlijke en professionele groei.

Dat proces van supervisie is mogelijk met woorden en/of met de beeldende middelen: tekenen en schilderen.
Leonardo da Vinci zei het al: een mens schildert altijd zichzelf. Daarvan maak ik als schilderende psycholoog gebruik: een mens schildert altijd zichzelf.
Voor de duidelijkheid: je hoeft niet te kunnen “tekenen of schilderen”. Als je een potlood of penseel kunt vast houden, dan kun je tekenen en schilderen. Dat is voldoende om aan de gang te gaan: het kunnen vast houden van een potlood of penseel. Want het gaat niet om het resultaat. Het gaat om het gebruik van de middelen potlood en/of penseel als communicatiemiddel. Zoals het bij woorden niet gaat om literatuur of poëzie maar om het gebruik van de woorden als communicatiemiddel.