Hieronder vindt u meer informatie over mijn werkwijze, voorwaarden, wachttijd, kosten en vergoedingen en over de klachtenregeling.

Werkwijze

Ik werk eclectisch, met verschillende methoden (Van de Korte Oplossingsgerichte Psychotherapie, Rationeel Emotieve Therapie, EMDR, EFT tot Mindfulness). Dit betekent dat ik als hulpverlener gericht ben op een behandeling die voor ieder persoonlijk het meest effectief en bevredigend is. Daarnaast kunnen beeldende middelen zoals tekenen of schilderen worden ingezet. De therapeutische mogelijkheden zijn er zowel voor u individueel als voor partners (relatietherapie).

Een individueel consult/intake kost € 98,-
EMDR € 98,- per uur als ingangstarief

Elke therapie-sessie duurt een vol uur

 • Betaling geschiedt gelijk contant na afloop van de sessie.
 • In overleg kan, bij uitzondering, een aangepast tarief of een betalingsregeling worden getroffen.
 • Soms is belastingaftrek mogelijk voor de gemaakte kosten.

De volgende regels zijn van toepassing:

 • Er kan op werkdagen tussen 08.30 - 10.30 en 19.30 - 21.30 uur worden gebeld voor het maken of veranderen van afspraken:

Tel. 06 29 138 622.
Of een mail sturen naar sinderhoeve@delta.nl.

 • Bij niet tijdig afzeggen, d.w.z. 24 uur van tevoren, wordt een consult in rekening gebracht, tenzij sprake is van ziekte of overmacht.

Voorwaarden

Op alle therapie/counseling en andere vormen van begeleiding zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Na elke sessie wordt gelijk afgerekend.  Hiervoor ontvangt u een betalingsbewijs. Deze nota -indien van toepassing- kunt u opsturen naar uw verzekeringsmaatschappij.
 2. Een therapie-sessie kan worden opgenomen op audio. Het kan heel effectief zijn om een sessie na te luisteren. Indien u dit wenst, laat u dit mij van te voren weten.
 3. Alles wat u bespreekt met mij is vertrouwelijk, behalve in het geval dat blijkt dat u uzelf of anderen schade wilt berokkenen. In dat geval ben ik verplicht om dit kenbaar te maken aan derden (familie, huisarts, politie, crisisopvang).
 4. Een therapeut/counselor heeft een inspanningsverplichting en zal al haar professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De therapeut/counselor heeft geen resultaatverplichting. Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie/counseling, zelf verantwoordelijk bent, positief evenals negatief.
 5. Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de therapie/counseling, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.
 6. Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit eerst met mij. Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de beroepsvereniging NVPA.
 7. Afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd.  Anders moet u het consult gewoon betalen. Uitzondering is overmacht: ziekte en familieomstandigheden.

Wachttijd

Drukte is onvoorspelbaar. In dringende gevallen kan er altijd binnen een week een afspraak worden gemaakt. Ook voor iedereen die, wegens gezins- of werkverplichtingen, alleen 's avonds kan afspreken

Kosten & Vergoeding

Lees in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering zorgvuldig na of de kosten van psychologische hulp/psychotherapie/counseling  worden vergoed.
Belangrijk om te weten, in dit verband is

 • de registratie bij de beroepsvereniging NVPA: inschrijfnummer: 104370
 • EFT, inschrijfnummer: 3725
 • NIP, inschrijfnummer: 219218
 • KvK, inschrijfnummer: 09158645

Klachten

Heeft u klachten over de behandeling of over mij, dan is het raadzaam om dit direct persoonlijk te bespreken met mij. Als blijkt dat er geen passende oplossing wordt geboden voor uw onvrede, dan kunt u ook terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NVBA: nvpa.org